OPSTI USLOVI

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove.
Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti.
Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu prezentaciju.


Dobrodošli na sajt www.kozmetikaonline.rs


Damaco d.o.o vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja.
Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge www.kozmetikaonline.rs. Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima,
kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.


Sve informacije vezane za transakcije kupac - prodavnica smatraju se poslovnom tajnom i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Republike Srbije.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

Privatnost naših potrošača vrlo nam je bitna.
Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti Vaše privatne informacije.
Nećemo predati Vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom.
Nećemo Vam nikada slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili, sem u slučaju veoma važnih obaveštenja o promenama.
Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg sajta.

 

Zaštita podataka o ličnosti i politika privatnosti

Tokom Vaše posete našem sajtu možemo prikupiti određene lične informacije koje su neophodne da podesite svoj nalog, u svrhu naplate, za isporuku Vaše robe i ankete. Zadržaćemo Vaše informacije onoliko dugo koliko je potrebno da obradimo Vaš nalog, za proces eventualnog povrata ili zamene, odgovoriti na bilo kakvu primedbu/povratnu informaciju ili da Vam pružimo promotivne informacije za koje ste prijavljeni. Ukoliko više ne želite da budete registrovani kupac i ne želite da se Vaši podaci nalaze u bazi registrovanih kupaca, možete poslati zahtev na e-mail prodaja@kozmetikaonline.rs. Naš korisnički servis će obraditi Vaš zahtev i e-mailom Vas obavestiti o uklanjanju Vaših podataka iz baze kupaca.

Damaco d.o.o. će Vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije web sajta, kako bi Vam dala pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa vama. Nećemo davati podatke koje posedujemo trećim licima, niti na tržištu. Zaposleni u Damaco d.o.o. su obavezni da poštuju poverljivost Vaših podataka i vezani su ugovorom o poverljivosti podataka (Confidential disclosure agreement - CDA)

Kada pristupite web sajtu opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (internet browser, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali sajt, poboljšavali njegov sadržaj i funkcionalnost. Vaši podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.

Damaco d.o.o. preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebali da otkrivaju svoje lične podatke bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Svesno nikada nećemo uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovom pravilniku, na početnoj stranici i svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.


Upotreba sadržaja sa sajta


Damaco d.o.o. administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija u Beogradu, Srbija. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni
za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala

ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije.
Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona.
Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

Damaco d.o.o. može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe,
zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.